רוצים להיות חברים שלי?

הרבה חוקרים ותיאוריות עוד יישפכו על מה קורה לחברה האנושית בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות. האם אנחנו מתקשרים בצורה שונה? מגדירים "חברים" בצורה רחבה יותר? האם אנחנו בודדים יותר או מקושרים יותר? איפה העולם החברתי האמיתי שלנו – במחשב או בחוץ? כל אלה, כמובן, שטויות לא מעניינות. מה שחשוב באמת, זה מה שקורה כאשר מילים כמו…

להמשך קריאה